• ۹۴۱
قیمت رطوبت ساز التراسونیک 1200 | مه ساز صنعتی | رطوبت ساز گلخانه | مشخصات فنی التراسونیک 1200 | رطوبت ساز التراسونیک قارچ | بخار ساز سالن قارچ
 

  • ۱۷۴
قیمت رطوبت سازپروانه ای دو اسب بخار | مه پاش پروانه ای | رطوبت سازپروانه ای نساجی | مشخصات و فروش رطوبت ساز پروانه ای | رطوبت ساز سالن قارچ
قیمت : 170.000.000 ریال 

  • ۸۵
رطوبت ساز پروانه ای یک اسب بخار | مشخصات و فروش رطوبت ساز پروانه ای | قیمت رطوبت ساز پروانه ای | کاربرد و ویژگی مه پاش پروانه ای | رطوبت ساز سالن قارچ | مهپاش گلخانه | مه پاش توتون| مهپاش صنعتی
قیمت : 128.000.000 ریال 

  • ۵۳۹
قیمت مشخصات و خرید رطوبت ساز پروانه ای نیم اسب بخار تی تاک | مهپاش گلخانه نیم اسب | رطوبت ساز نیم اسب بخار | رطوبت ساز پرورش قارچ | مه پاش نساجی 0.5 اسب | مه پاش صنعتی کوچک |  رطوبت ساز مرغداری
قیمت : 118.000.000 ریال 


تماس با مجموعه تی تاک آیکون واتساپ آیکون اینستا