• ۸۵۵
قیمت رطوبت ساز التراسونیک 1200 | مه ساز صنعتی | رطوبت ساز گلخانه | مشخصات فنی التراسونیک 1200 | رطوبت ساز التراسونیک قارچ | بخار ساز سالن قارچ
 

  • ۵۸
قیمت رطوبت ساز التراسونیک 400 | مشخصات رطوبت ساز التراسونیک 400 | مه ساز سالن قارچ | رطوبت ساز گلخانه | مهساز کوچک | التراسونیک گلخانه زعفران
قیمت : 4.150.000 تومان 

  • ۵۴
قیمت رطوبت سازپروانه ای چهار اسب بخار | مشخصات فروش رطوبت ساز پروانه ای | دستگاه مه پاش پروانه ای سالن قارچ | رطوبت ساز صنعتی | مهپاش مرغداری | رطوبت ساز گلخانه
قیمت : 21.000.000 تومان 

  • ۷۳
مشخصات خرید رطوبت ساز پروانه ای سه اسب بخار | مه پاش ضنعتی | قیمت رطوبت سازپروانه ای | رطوبت ساز پروانه ای مرغداری | مهپاش نساجی | دستگاه رطوبت ساز
قیمت : 17.900.000 تومان 


تماس با مجموعه تی تاک آیکون واتساپ آیکون اینستا