• ۵۴۷
قیمت مشخصات و خرید رطوبت ساز پروانه ای نیم اسب بخار تی تاک | مهپاش گلخانه نیم اسب | رطوبت ساز نیم اسب بخار | رطوبت ساز پرورش قارچ | مه پاش نساجی 0.5 اسب | مه پاش صنعتی کوچک |  رطوبت ساز مرغداری
قیمت : 118.000.000 ریال 


تماس با مجموعه تی تاک آیکون واتساپ آیکون اینستا